Domek

Náš tým

 • Mgr. et. Mgr. Alena Butulová | vedoucí a psycholog
 • Phdr. Jarmila Cachová | psycholog
 • Mgr. Jana Rozumová | speciální pedagog – etoped
 • Mgr. Jarmila Červenková | speciální pedagog
 • Mgr. Petr Molitor | učitel, speciální pedagog
 • PhDr. Zdeňka Marková | sociální pracovnice
 • Mgr. Kristýna Štefanková| sociální pracovnice
 • Mgr. Tereza Mošťková | odborná vychovatelka
 • Mgr. Martin Nevařil | odborný vychovatel
 • Mgr. Stanislav Hrnčiřík | odborný vychovatel
 • Nikola Unzeitlichová | asistent pedagoga
 • Magda Bernátová | asistent pedagoga
 • Věra Hartigová | asistent pedagoga
 • Jan Lefner, DiS. | asistent pedagoga
 • Andrea Husičková, DiS. | asistent pedagoga
 • Eva Hladišová | pracovnice obchodního provozu

Spolupracujeme

 • základní a střední školy, odborná učiliště, VOŠ
 • pediatři a pedopsychiatři
 • střediska výchovné péče
 • pedagogicko-psychologické poradny
 • orgány sociálně právní ochrany dětí
 • nízkoprahová zařízení věnující se práci s dětmi a mládeži
 • městská a státní policie

Z historie

 • 1996 - vznik organizace pod názvem „Krizové centrum“
 • 1997 - slavnostní otevření v dubnu – oficiální zahájení provozu.
  Zřizovatelem je MŠMT, budovu dalo do bezplatného pronájmu město Zlín
 • začíná fungovat ambulantní část střediska, pobytová část poskytuje v tomto roce ubytování rodinám z Otrokovic, které postihly povodně
 • podzim 1997 - otevřena pobytová část střediska
 • 2000 - přecházíme pod Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelnu v Brně
 • v roce 2017 jsme oslavili dvacáté narozeniny Střediska výchovné péče Domek ve Zlíně
 • Od 1.7.2021 jsme součástí Diagnostického ústavu Brno, střediska výchovné péče a základní školy, Brno, Hlinky 140.