Úvod

DĚKUJEME VŠEM OBCÍM, KTERÉ NÁS V ROCE 2022 FINANČNĚ PODPOŘILY.

Aktuálně

•Ambulantní oddělení je v provozu pro předem objednané klienty.


Středisko je v provozu:

PONDĚLÍ - ČTVRTEK 8 - 18,00 h.

PÁTEK 8 - 16,00 h.

V případě dotazů nás kontaktujte v pracovní dny v provozní době na tel.:

+420 773 481 332 nebo +420 606 818 818

Konkrétní pracovníky můžete kontaktovat e-mailem na adresách:

alena.butulova@svpdomek.cz

jarmila.cervenkova@svpdomek.cz

jana.rozumova@svpdomek.cz

jarmila.cachova@svpdomek.cz

petr.molitor@svpdomek.cz

zdenka.markova@svpdomek.cz

kristyna.stefankova@svpdomek.cz


Středisko výchovné péče DOMEK Zlín

Středisko je součástí Diagnostického ústavu Brno, střediska výchovné péče a základní školy, Brno, Hlinky 140. Zřizovatelem střediska je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Středisko výchovné péče je školským zařízením, které poskytuje preventivně-výchovnou péči dětem a mládeži od 3 let do ukončení přípravy na budoucí povolání, max. do 26 let. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění problémů s chováním, a taky na prevenci vzniku dalších výchovných problémů a negativních jevů. Nabízíme ambulantní a internátní služby.

Komu pomáháme?

 • Pomáháme dětem a mládeži s výchovnými problémy, problémy v chování a s poruchami chování, i jejich rodinám. Pro naše klienty je k dispozici ambulantní i pobytové oddělení.
 • Naše práce je zaměřena na odstranění či zmírnění nežádoucího chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch.
 • Poskytujeme odbornou pomoc jak dětem a jejich rodičům, tak i pedagogickým pracovníkům.

Co můžete očekávat?

 • Odborný tým pracovníků
 • Důvěru a pochopení
 • Radu a pomoc v obtížné životní situaci
 • Bezpečný prostor pro hledání cesty z problémů a potíží
 • Diskrétnost a dodržování etických zásad všemi pracovníky střediska
 • Dodržování Standardů kvality pro ambulantní střediska výchovné péče
 • Ambulantní a pobytové služby
 • Jednorázovou, dlouhodobou spolupráci formou individuálních a rodinných konzultací
 • Spolupráci se školami
 • Spolupráci s organizacemi působících v oblasti prevence sociálně patologických jevů

Informační letáky ke stažení ZDE:

GDPR - pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Šárka Jílková, DiS.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5, 118 12 Praha 1
tel: 234 811 105
e-mail:gdpr@msmt.cz