Úvod

Středisko výchovné péče DOMEK

Středisko je součástí Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče Brno, Veslařská ul. 246. Zřizovatelem střediska je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Středisko je školské poradenské zařízení poskytující preventivně výchovnou péči dětem a mládeži od 3 let do ukončení přípravy na povolání (max. do 26 let).

Komu pomáháme?

 • Pomáháme dětem a mládeži s výchovnými problémy, problémy v chování a s poruchami chování, i jejich rodinám. Pro naše klienty je k dispozici ambulantní i pobytové oddělení.
 • Naše práce je zaměřena na odstranění či zmírnění nežádoucího chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch.
 • Poskytujeme odbornou pomoc jak dětem a jejich rodičům, tak i pedagogickým pracovníkům.

Co můžete očekávat?

 • Odborný tým pracovníků
 • Důvěru a pochopení
 • Radu a pomoc v obtížné životní situaci
 • Bezpečný prostor pro hledání cesty z problémů a potíží
 • Diskrétnost a dodržování etických zásad všemi pracovníky střediska
 • Ambulantní a pobytové služby
 • Jednorázovou, dlouhodobou spolupráci formou individuálních a rodinných konzultací
 • Spolupráci se školami
 • Spolupráci s organizacemi působících v oblasti prevence sociálně patologických jevů
GDPR - pověřenec MŠMT
Dr. Ing. Luboš Sychra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Praha 1
tel: +420 234 814 303
e-mail:gdpr@msmt.cz
www: http://www.msmt.cz/ministerstvo/lubos-sychra