Úvod

SVP DOMEK, jehož zřizovatelem je MŠMT, je součástí Diagnostického ústavu pro mládež, střediska výchovné péče a školní jídelny v Brně, ve Veslařské ul. 246

GDPR - pověřenec MŠMT
Dr. Ing. Luboš Sychra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Praha 1
Tel: +420 234 814 303
E-mail:gdpr@msmt.cz

odkaz na pověřence MŠMT v problematice GDPR:
odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/lubos-sychra

Komu pomáháme?

 • Pomáháme dětem s výchovnými problémy, poruchami chování, které se potýkají s průběhem vývojových krizí v prepubertě až po dospělost i jejich rodinám. Mají zde ambulantní i pobytové oddělení.
 • Naše práce je zaměřena na odstranění či zmírnění nežádoucího chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch.
 • Poskytujeme odbornou pomoc jak dětem a jejich rodičům, tak i pedagogickým pracovníkům.

Naši klienti:

 • Děti od 3 let až do ukončení přípravy na povolání.
 • Rodiče a ostatní osoby podílející se na výchově dětí (prarodiče, pěstouni, učitelé).

Co můžete očekávat?

 • Odborný tým pracovníků.
 • Důvěru a pochopení.
 • Radu a pomoc v obtížné životní situaci.
 • Bezpečný prostor pro hledání cesty z problémů a potíží.
 • Diskrétnost a dodržování etických zásad všemi pracovníky střediska.
 • Ambulantní a pobytové služby.
 • Jednorázovou, dlouhodobou spolupráci formou individuálních a rodinných konzultací.
 • Spolupráci se školami.
 • Spolupráci s organizacemi působících v oblasti prevence sociálně patologických jevů.