Úvod

VÍTÁ VÁS STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE DOMEK

Aktuálně

Informace pro rodiče v souvislosti s opatřeními přijatými k omezení šíření onemocnění COVID - 19:


• Pobytové oddělení je od 12. 4. 2021 opět v provozu pro objednané klienty.


• Ambulantní oddělení je v provozu pro předem objednané klienty za dodržené následujících opatření:


- Nutné je dodržovat objednané termíny z důvodu předcházení kumulaci osob v čekárně.

- Při vstupu do střediska a v čekárně dodržujte rozestupy 2 m.

- Po vstupu je nutná dezinfekce rukou a vyplnění čestného prohlášení (předá pracovník SVP)

- Všichni klienti, doprovázející osoby i zaměstnanci zařízení nosí ve společných prostorách respirátor FFP2 nebo KN95. Děti do 15 let mohou použít chirurgickou roušku.

- Opakované nedodržování pravidel po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby, je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby.

- Pokud klient, případně zákonný zástupce, vykazuje příznaky respiračního onemocnění, nebude poskytnuta poradenská služba a bude dohodnut náhradní termín. Pokud se příznaky objeví v průběhu poradenské služby, ta bude neprodleně ukončena.

Středisko je opět v provozu:

PONDĚLÍ - ČTVRTEK 8 - 18,00 h.

PÁTEK 8 - 16,00 h.

V případě dotazů nás kontaktujte v pracovní dny v provozní době na tel.:

+420 773 481 332 nebo +420 606 818 818

Konkrétní pracovníky můžete kontaktovat e-mailem na adresách:

markova@svpdomek.cz

cervenkova@svpdomek.cz

rozumova@svpdomek.cz

cachova@svpdomek.cz

molitor@svpdomek.czPROVOZ SVP VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19


Středisko výchovné péče DOMEK

Středisko je součástí Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče Brno, Veslařská ul. 246. Zřizovatelem střediska je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Středisko je školské poradenské zařízení poskytující preventivně výchovnou péči dětem a mládeži od 3 let do ukončení přípravy na povolání (max. do 26 let).

Komu pomáháme?

 • Pomáháme dětem a mládeži s výchovnými problémy, problémy v chování a s poruchami chování, i jejich rodinám. Pro naše klienty je k dispozici ambulantní i pobytové oddělení.
 • Naše práce je zaměřena na odstranění či zmírnění nežádoucího chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch.
 • Poskytujeme odbornou pomoc jak dětem a jejich rodičům, tak i pedagogickým pracovníkům.

Co můžete očekávat?

 • Odborný tým pracovníků
 • Důvěru a pochopení
 • Radu a pomoc v obtížné životní situaci
 • Bezpečný prostor pro hledání cesty z problémů a potíží
 • Diskrétnost a dodržování etických zásad všemi pracovníky střediska
 • Dodržování Standardů kvality pro ambulantní střediska výchovné péče
 • Ambulantní a pobytové služby
 • Jednorázovou, dlouhodobou spolupráci formou individuálních a rodinných konzultací
 • Spolupráci se školami
 • Spolupráci s organizacemi působících v oblasti prevence sociálně patologických jevů
GDPR - pověřenec MŠMT
Dr. Ing. Luboš Sychra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Praha 1
tel: +420 234 814 303
e-mail:gdpr@msmt.cz
www: http://www.msmt.cz/ministerstvo/lubos-sychra